การจัดส่งและการจัดส่ง

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: ตัวอย่างต่อไปนี้จัดทําโดยทนายความ (https://drschwenke.de) ตามข้อกําหนดทั่วไปของร้านค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตามคุณควรใช้รูปแบบหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบและปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจเฉพาะของคุณเท่านั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จึงมีข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องสังเกตและข้อความสีแดงที่คุณต้องตรวจสอบและปรับหากจําเป็น โปรดลบประกาศหลังจากแก้ไข หากมีข้อสงสัยให้ขอคําแนะนําทางกฎหมาย ลิขสิทธิ์: คุณสามารถใช้การออกแบบภายในโดเมน/เว็บไซต์ได้ตราบเท่าที่ใบอนุญาต Marketpress ของคุณมีผลบังคับใช้ ไม่อนุญาตให้เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม รวมถึงลูกค้า (เช่น ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์)

โปรดทราบว่าควรระบุค่าจัดส่งหรืออย่างน้อยวิธีการคํานวณ (เช่นตามน้ําหนัก) สําหรับทุกประเทศที่จัดหาให้

หากคุณจัดส่งไปยังบางประเทศเท่านั้นคุณจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้คุณควรเลือกประเทศเหล่านี้เป็น “ประเทศที่อนุญาต” ในการตั้งค่าของ WooCommerce เท่านั้น คุณไม่ควรใช้ประโยคเช่น “ค่าจัดส่งไปยังประเทศอื่น ๆ ตามคําขอเท่านั้น”

ราคาค่าขนส่งและข้อมูลการจัดส่ง

ราคาที่ระบุไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและส่วนประกอบราคาอื่น ๆ

เราจัดส่งภายในเยอรมนีและออสเตรียเท่านั้น

นอกเหนือจากราคาที่เสนอแล้วเรายังเรียกเก็บอัตรา [6,90 Euro pro Bestellung]คงที่สําหรับการจัดส่งภายในเยอรมนีและออสเตรีย ค่าจัดส่งจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในระบบตะกร้าสินค้าและในหน้าคําสั่งซื้อ

ในกรณีของการชําระเงินด้วยเงินสดในการจัดส่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม [2,- Euro] เพิ่มเติมซึ่งผู้จัดส่งจะเรียกเก็บในสถานที่ [Weitere Steuern oder Kosten fallen nicht an.]

ไม่มีค่าจัดส่งสําหรับเนื้อหาดิจิทัล (e-books ซอฟต์แวร์ ฯลฯ )

[หมายเหตุถึงตัวแทนจําหน่าย: ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งจําเป็นหากคุณระบุค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบคงที่ มิฉะนั้นพวกเขาสามารถลบข้อความ]

ค่าจัดส่งเป็น [Wert Versandkostenpauschale angeben] ยูโร ค่าจัดส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแล้ว เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะคํานวณขึ้นอยู่กับสินค้าที่ซื้อจึงสามารถลดลงได้หากซื้อสินค้าในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ํากว่า (เช่นเมื่อซื้อหนังสือ) ซึ่งหมายความว่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งสามารถคํานวณได้ในที่สุดในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถสูงขึ้นได้ แต่ลดลงในความโปรดปรานของคุณเท่านั้น

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner