ถาม
กรุณาติดต่อเรา

นภาลัย ฉงกิตถนา และ ปีเตอร์ คริสเตียน ราเบเนค

เราหวังว่าจะได้พบคุณ

เมื่อเราปล่อยวางมีที่ว่างสําหรับสิ่งใหม่ ๆ

ย้ายสมาธิ - การเดินทางไปยังวัด

2 + 9 =

เราเสนอการเดินทางที่ไม่ธรรมดานี้เพราะเราเชื่อว่าการทําสมาธิทําให้เราดีขึ้นเข้าใจและมีความรู้

โปรดขอโทษเราหากเรายังไม่ได้แปลงขั้นตอนทั้งหมดเป็นดิจิทัล

ขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจของคุณ
นภาลัย & ปีเตอร์

ร่วมกับ Powers of Mind

ย้ายการทําสมาธิเมื่อคุณต้องการให้มันง่ายและมีประสิทธิภาพ

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner